Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Huisregels Camping BoerenGroen

 

Welkom op onze boerencamping BoerenGroen. Niks moet, niksen mag, dat is vakantie!

Maar voor de duidelijkheid en om het leuk te houden met elkaar hebben we wel een aantal spelregels. 

 

Aankomst en vertrek: u bent welkom vanaf 14.00 uur en op de dag van vertrek doet u dit voor 12.00 uur. Voor de kampeerwagen, caravan en Bell tent BoerenGroen gelden andere tijden.

 

Rust op de camping

1. Tussen 22.00 uur en 08.30 uur is het stil op de camping. Het geluid van tv, radio en andere muziek mag dan niet buiten het kampeermiddel hoorbaar zijn. Houd u ook rekening met uw buren als u in de avond voor uw kampeermiddel zit? Wanneer u later dan 22.00 uur op de camping terugkomt met uw auto zorg dan dat u stapvoets over het terrein rijdt en zoveel mogelijk rekening houdt met de andere gasten.

 

Aansprakelijkheid

2. Laat uw eigendommen op de camping en in uw auto niet onbeheerd achter. Camping BoerenGroen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

3. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van onze camping. Behandel deze eigendommen alsof het uw eigen spullen zijn.

4. De camping is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, het verlies van voorwerpen of andere onregelmatigheden tijdens het verblijf op de camping.

 

Respect

5. Op camping BoerenGroen gaan wij respectvol met elkaar om. (Fysieke) Agressie, verbaal of non-verbaal wordt niet getolereerd.

6. De recreant is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn medekampeerders en/of bezoekers op de camping; hij ziet er dus op toe, dat ze zich houden aan de huisregels van de camping. Ten behoud van de sfeer en de rust op de camping wordt een ieder geacht zich zodanig te gedragen, dat op geen enkele manier overlast aan een ander veroorzaakt wordt. 

 

Verblijfsplaats

7. De beheerder bepaalt, na reservering of aanmelding, een standplaats. Indien mogelijk en u dit wenst is een andere plek, in overleg, mogelijk. 

8. Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan.

9. Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten. Wanneer u met meer personen bent dan kunt u met de beheerder overleggen wat de mogelijkheden zijn.

 

Bezoek 

10. Wanneer u gasten krijgt geeft u dit tijdig, voor ontvangst, via de mail van camping BoerenGroen door. Het is niet toegestaan dat gasten huisdieren meenemen. 

11. Bezoekers zijn welkom vanaf 9.00 uur tot 22.00 uur. Om 22.00 uur moeten zij het terrein verlaten hebben. 

 

Bereikbaarheid 

12. De beheerders van camping BoerenGroen zijn overdag beperkt bereikbaar. De boer is veelal op het land aan het werk. U kunt vragen stellen per mail naar campingboerengroen@outlook.com , WhatApp of telefonisch contact opnemen 06 430 450 36. 

13. Voor noodgevallen tussen 22.00 uur en 7.30 uur kunt u bij het woonhuis aanbellen voor hulp. Bel eerst 112 en geef hierbij uw locatie aan. 

14. Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden. Dit mag via de WhatsApp of per mail. U heeft het nummer van uw plek al via de mail ontvangen. 

15. Wanneer u bij ons komt zonder reservering kunt u telefonisch contact opnemen om af te stemmen of er nog plek is en hoe u kunt betalen. Wanneer de beheerder er is begeleidt hij u hierbij.

 

Huisdieren 

16. Huisdieren zijn alleen in overleg welkom. Honden moeten aangelijnd zijn. We gaan er vanuit dat de huisdieren geen overlast geven voor de andere kampeerders. We vragen u uw hond buiten de camping uit te laten. 

17. De beheerder heeft op privé terrein een (grote) waakhond los lopen. Het is van belang dat u uw huisdier op het terrein van de camping houdt. 

 

Auto 

18. Vanwege rust en veiligheid zijn wij een autoluwe camping. U kunt bij aankomst en vertrek de auto tijdelijk bij de plek parkeren om uit of in te laden. Maximum snelheid op de camping is stapvoets (5 km per uur).  We gaan uit van maximaal 1 auto per kampeerplaats. Deze kunt u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaats achterop het terrein.

 

Afval 

19. Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten. 

20. Deponeer uw huishoudafval in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats. Scheid u uw afval ook in groen (groene deksel), plastic (oranje deksel) en restafval (grote container achter)? Laat geen afvalzakken buiten liggen i.v.m. ongedierte.

21. Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen. Voor afvoer van grofvuil, karton, stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen.

 

Sanitair en algemene voorzieningen 

22. Om de hygiëne in het sanitair gebouw te handhaven, dient u na gebruik het gebouw netjes achter te laten. We willen allemaal graag naar een schoon toilet en onder een frisse douche. 

23.Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te maken van het sanitair gebouw. 

24. Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de chemische afvoerbak bij het toiletgebouw. Wilt u geen doekjes, tampons en ander materiaal doorspoelen in het toilet? Wij zijn aangesloten op een IBA systeem en dit zou een enorme schade geven. 

25. Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen. 

26. Van recreant wordt gevraagd dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene voorzieningen aan de eigenaar meldt. 

 

Het terrein 

27. We zijn een autoluwe camping. We vragen u het aantal autobewegingen te beperken. Achter op het terrein is een parkeerplaats waar u uw auto kunt parkeren. 

28. Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren. Camping BoerenGroen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade door derden of anders veroorzaakt. 

29. Het gebruik van de speeltoestellen op de camping is op eigen risico.  

 

Algemeen 

30. Het gebruik van lpg gasflessen is toegestaan, alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen. 

31. Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan. 

32. Om te voorkomen dat de stoppen doorslaan zijn elektrische huiskachels, vloerverwarming, Senseo/koffie- machines, airco’s en andere 'stroomvreters' niet toegestaan. We verwachten dat u campingapparatuur gebruikt. 

33. Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben. 

34. Het gebruik van een eigen internetontvanger is niet toegestaan, u ontregelt daarmee het Wifi verkeer op de camping. 

35. U bent verplicht een W.A. verzekering voor schade aan derden te hebben. 

36. Voor het behoud van het gras onder de (voor)tent graag gebruik maken van middelen zoals rubber tenttapijt met gaatjes. 

37. Bij annulering is de recreant een percentage van de reservering verschuldigd. Als volgt: 1. 50% bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum; 2. 75% bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum; 3. 100% bij annulering binnen drie dagen voor de ingangsdatum. Het eventuele restbedrag wordt binnen 10 dagen na annulering gerestitueerd.

 

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing, tot het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van camping BoerenGroen of tot verwijdering van de camping. Hierbij ontvangt u geen restitutie van het betaalde bedrag. Bij wetsovertredingen en misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. 

 

We wensen je een heel fijn verblijf bij ons!